1. Göinge

  Göinge, område i nordöstra Skåne vilket i egentlig mening omfattar Östra och Västra Göinge härader.
 2. Ingelstads härad

  Ingelstads härad, ett av de tre härader som utgör Österlen i sydöstra Skåne.
 3. Gustaf Ericsson

  Ericsson, Gustaf, 1820–94, folkminnesupptecknare.
 4. Borås museum

  Borås museum, Ramnaparken i Borås, är sedan 1984 ett kommunalt museum; tidigare huvudman var De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening, grundad 1903.
 5. Gillbergs härad

  Gillbergs härad i södra Värmland är beläget mellan nedre Glafsfjorden och gränsen mot Dalsland.
 6. Vårfruberga–Härad

  Vårfruberga–Härad, församling i Strängnäs stift, Strängnäs kommun, Södermanland (Södermanlands län); 2 429 invånare (2016).

 7. Opensten

  Opensten, medeltida borg i Södra Åsarps socken, Västergötland.
 8. Söderåsen

  Söderåsen, urbergshorst i nordvästra Skåne; högsta punkt 212 m ö.h.
 9. kronopost

  kronopost, häradspost, parallellpost till Postverket, klockarposten och soldatposten.
 10. Råå

  Råå, del av Helsingborgs tätort, västra Skåne (Skåne län).