1. Valdemars jordebok

  Valdemars jordebok, latin Liber census Daniae, danska Kong Valdemars Jordebog, handskrift bestående av ett antal lägg med kamerala noteringar, troligen tillkommen i Sorø kloster ca 1230, dvs. under Valdemar II Sejrs regeringstid; nu finns den i en samlingskodex i Rigsarkivet i Köpenhamn.
 2. allmänning

  allmänning, ett av flera jordägare gemensamt ägt, ostyckat jordområde.
 3. Nöteborgstraktaten

  Nöteborgstraktaten, fredstraktat mellan Sverige och Novgorod 1323.
 4. Värend

  Värend, historisk region i södra Småland. Vid medeltidens början (dvs. från ca 1050) fanns redan en väl etablerad centralbygd kring landstings- och marknadsplatsen Växjö, som från 1170 också var biskopssäte.
 5. Älvsborgs lösen

  Älvsborgs lösen, benämning på de lösesummor som Sverige enligt frederna med Danmark 1570 och 1613 skulle betala för att återfå rikets enda hamnstad och främsta befästning vid Västerhavet.

 6. Dalsland

  Dalsland, landskap väster om Vänern.

 7. Ivar Axelsson Tott

  Tott, Ivar Axelsson, född ca 1420, död 1487, dansk–svensk storman; jämför släktartikel Tott.
 8. Sjuhäradsbygden

  Sjuhäradsbygden, benämning på södra Västergötland, myntad av geografen Sten De Geer 1919.
 9. häradshövding

  häradshövding, häradets ordinarie domare enligt de medeltida Götalagarna.
 10. Härad

  Härad, f.d. församling i Strängnäs kommun, Södermanland (Södermanlands län).