1. Helgarö

  Helgarö, f.d. församling i Strängnäs kommun, Södermanland (Södermanlands län).
 2. Västra Vemmenhög

  Västra Vemmenhög, f.d. församling i Skurups kommun, Skåne (Skåne län).
 3. hundare

  hundare, hund, förvaltnings- och rättsområde i landskapen i Svealand före mitten av 1300-talet.
 4. Stora Råby

  Stora Råby, f.d. församling i Lunds stift, Lunds kommun, Skåne (Skåne län).
 5. fogde

  fogde, en i Sverige sedan 1290-talet använd beteckning för åtskilliga ämbetsmän hos kungen och (senare) hos enskilda stormän och institutionella godsägare med ansvar för förvaltning av och – framför allt – uppbörd från ett visst geografiskt område (fögderi) eller viss verksamhet (ofta markerad genom en inskränkande förled, t.ex. ”landbofogde”, ”gårdsfogde” eller ”gruvfogde”).

 6. Vansö

  Vansö, f.d. församling i Strängnäs kommun, Södermanland (Södermanlands län).
 7. Fogdö

  Fogdö, f.d. församling i Strängnäs kommun, Södermanland (Södermanlands län).
 8. nämnd

  nämnd, inom rättskipningen i allmänt språkbruk benämning på den del av rätten som består av lekmän.
 9. Västergötland

  Västergötland, landskap i Götaland.

 10. Österlen

  Österlen, benämning på slättbygden i sydöstligaste Skåne, ungefär motsvarande Ingelstads, Järrestads och Albo härader – det vill säga Simrishamns och Tomelilla kommun samt angränsande delar av Ystads kommun. Någon fast gräns för området kan inte anges.