1. Josef Jönsson

  Jönsson, Josef, 1885–1942, bankman, VD för Oppunda härads sparbank 1918–29 och för Upsala sparbank 1929–42.
 2. Henrik Wranér

  Wranér, Henrik, 1853–1908, författare och journalist.
 3. Knäredfreden

  Knäredfreden, benämning på den fred mellan Danmark och Sverige som avslutade Kalmarkriget (1611–13).
 4. kronopost

  kronopost, häradspost, parallellpost till Postverket, klockarposten och soldatposten.
 5. Opensten

  Opensten, medeltida borg i Södra Åsarps socken, Västergötland.
 6. Råå

  Råå, del av Helsingborgs tätort, västra Skåne (Skåne län).
 7. Färs & Frosta Sparbank AB

  Färs & Frosta Sparbank AB, 1989–2014 fristående sparbank.
 8. härad

  härad är ett område i ett landskap, till exempel Bara härad i Skåne.
 9. allmänning

  allmänning, ett av flera jordägare gemensamt ägt, ostyckat jordområde.
 10. Möre

  Möre, historiskt landskap, ett s.k. småland, beläget längst i söder i nuvarande Kalmar län.