1. Nöteborgstraktaten

  Nöteborgstraktaten, fredstraktat mellan Sverige och Novgorod 1323.
 2. fögderi

  fögderi, lokalt förvaltningsområde.
 3. Valdemars jordebok

  Valdemars jordebok, latin Liber census Daniae, danska Kong Valdemars Jordebog, handskrift bestående av ett antal lägg med kamerala noteringar, troligen tillkommen i Sorø kloster ca 1230, dvs. under Valdemar II Sejrs regeringstid; nu finns den i en samlingskodex i Rigsarkivet i Köpenhamn.
 4. Dalsland

  Dalsland, landskap väster om Vänern.

 5. häradshövding

  häradshövding, häradets ordinarie domare enligt de medeltida Götalagarna.
 6. Härad

  Härad, f.d. församling i Strängnäs kommun, Södermanland (Södermanlands län).
 7. Helgarö

  Helgarö, f.d. församling i Strängnäs kommun, Södermanland (Södermanlands län).
 8. Västra Vemmenhög

  Västra Vemmenhög, f.d. församling i Skurups kommun, Skåne (Skåne län).
 9. hundare

  hundare, hund, förvaltnings- och rättsområde i landskapen i Svealand före mitten av 1300-talet.
 10. Ivar Axelsson Tott

  Tott, Ivar Axelsson, född ca 1420, död 1487, dansk–svensk storman; jämför släktartikel Tott.