1. De sju häraderna

  De sju häraderna, detsamma som Sjuhäradsbygden.
 2. Borås museum

  Borås museum, Ramnaparken i Borås, är sedan 1984 ett kommunalt museum; tidigare huvudman var De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening, grundad 1903.
 3. Tiohäradslagen

  Tiohäradslagen, Smålandslagen, den lag som ett flertal forskare tror har funnits och tillämpats före mitten av 1300-talet i Tiohärads lagsaga, bestående av de tre landen Värend (5 häraden), Finnveden (3 häraden) och Njudung (2 häraden).
 4. Tjörns härad

  Tjörns härad, äldre administrativt område omfattande ön Tjörn med angränsande öar, bl.a. Mjörn, Härön och Stora Dyrön.
 5. sparklubb

  sparklubb, sammanslutning på en arbetsplats eller i en förening där medlemmarna förbinder sig att regelbundet spara ett visst belopp.
 6. Vårfruberga

  Vårfruberga, f.d. församling i Strängnäs kommun, Södermanland (Södermanlands län).
 7. häradssigill

  häradssigill, från senare medeltid en typ av myndighetssigill som användes för besegling av skrivelser från en häradsrätt.
 8. Rumlaborg

  Rumlaborg, medeltidsborg, numera ruin, belägen nära Huskvarnaåns utlopp i Vättern.
 9. Lars Olsson

  Olsson, Lars, i Groröd, 1759–1832, bonde, politiker.
 10. häradsvapen

  häradsvapen, ett vanligen på grundval av ett häradssigill utformat heraldiskt vapen för ett härad.