1. Knäredfreden

  Knäredfreden, benämning på den fred mellan Danmark och Sverige som avslutade Kalmarkriget (1611–13).
 2. kronopost

  kronopost, häradspost, parallellpost till Postverket, klockarposten och soldatposten.
 3. Opensten

  Opensten, medeltida borg i Södra Åsarps socken, Västergötland.
 4. Råå

  Råå, del av Helsingborgs tätort, västra Skåne (Skåne län).
 5. Färs & Frosta Sparbank AB

  Färs & Frosta Sparbank AB, 1989–2014 fristående sparbank.
 6. Söderslätt

  Söderslätt, slättbygd i sydväst Skåne, ungefär motsvarande de tre häraderna Oxie, Skytt och Vemmenhög.

 7. allmänning

  allmänning, ett av flera jordägare gemensamt ägt, ostyckat jordområde.
 8. Möre

  Möre, historiskt landskap, ett s.k. småland, beläget längst i söder i nuvarande Kalmar län.
 9. Anders Danielsson

  Danielsson, Anders, 1784–1839, politiker från Bondarp, Västergötland, riksdagsman för bondeståndet 1809–35.
 10. Nöteborgstraktaten

  Nöteborgstraktaten, fredstraktat mellan Sverige och Novgorod 1323.