1. fögderi

  fögderi, lokalt förvaltningsområde.
 2. Valdemars jordebok

  Valdemars jordebok, latin Liber census Daniae, danska Kong Valdemars Jordebog, handskrift bestående av ett antal lägg med kamerala noteringar, troligen tillkommen i Sorø kloster ca 1230, dvs. under Valdemar II Sejrs regeringstid; nu finns den i en samlingskodex i Rigsarkivet i Köpenhamn.
 3. Dalsland

  Dalsland, landskap väster om Vänern.

 4. häradshövding

  häradshövding, häradets ordinarie domare enligt de medeltida Götalagarna.
 5. Härad

  Härad, f.d. församling i Strängnäs kommun, Södermanland (Södermanlands län).
 6. härad

  härad, ett mindre rätts- och förvaltningsområde inom ett landskap.
 7. Helgarö

  Helgarö, f.d. församling i Strängnäs kommun, Södermanland (Södermanlands län).
 8. Västra Vemmenhög

  Västra Vemmenhög, f.d. församling i Skurups kommun, Skåne (Skåne län).
 9. hundare

  hundare, hund, förvaltnings- och rättsområde i landskapen i Svealand före mitten av 1300-talet.
 10. Ivar Axelsson Tott

  Tott, Ivar Axelsson, född ca 1420, död 1487, dansk–svensk storman; jämför släktartikel Tott.