1. Stora Råby

  Stora Råby, f.d. församling i Lunds stift, Lunds kommun, Skåne (Skåne län).
 2. Värend

  Värend, historisk region i södra Småland. Vid medeltidens början (dvs. från ca 1050) fanns redan en väl etablerad centralbygd kring landstings- och marknadsplatsen Växjö, som från 1170 också var biskopssäte.
 3. Älvsborgs lösen

  Älvsborgs lösen, benämning på de lösesummor som Sverige enligt frederna med Danmark 1570 och 1613 skulle betala för att återfå rikets enda hamnstad och främsta befästning vid Västerhavet.

 4. Sjuhäradsbygden

  Sjuhäradsbygden, benämning på södra Västergötland, myntad av geografen Sten De Geer 1919.
 5. Vansö

  Vansö, f.d. församling i Strängnäs kommun, Södermanland (Södermanlands län).
 6. Fogdö

  Fogdö, f.d. församling i Strängnäs kommun, Södermanland (Södermanlands län).
 7. nämnd

  nämnd, inom rättskipningen i allmänt språkbruk benämning på den del av rätten som består av lekmän.
 8. fogde

  fogde, en i Sverige sedan 1290-talet använd beteckning för åtskilliga ämbetsmän hos kungen och (senare) hos enskilda stormän och institutionella godsägare med ansvar för förvaltning av och – framför allt – uppbörd från ett visst geografiskt område (fögderi) eller viss verksamhet (ofta markerad genom en inskränkande förled, t.ex. ”landbofogde”, ”gårdsfogde” eller ”gruvfogde”).

 9. Västergötland

  Västergötland, landskap i Götaland.

 10. Österlen

  Österlen, benämning på slättbygden i sydöstligaste Skåne, ungefär motsvarande Ingelstads, Järrestads och Albo härader – det vill säga Simrishamns och Tomelilla kommun samt angränsande delar av Ystads kommun. Någon fast gräns för området kan inte anges.