1. Lars Tingsten

  Tingsten, Lars, 1857–1937, militär, general 1922, lantförsvarsminister 1905–07.
 2. Gerhard Meier

  Meier, Gerhard, 1917–2008, schweizisk (tyskspråkig) författare.
 3. Lidija Tjukovskaja

  Tjukovskaja, Lidija, 1907–96, rysk författare, dotter till Kornej Tjukovskij.
 4. Favorinus

  Favorinus från Arelate, ca 85–ca 150 e.Kr., romersk författare, talare och filosof med akademisk-skeptisk inriktning.
 5. chock

  chock, inom psykologin tillstånd omedelbart efter ett psykiskt trauma (t.ex. en allvarlig olyckshändelse) med inslag av förvirring, apati och överkänslighet.
 6. anamnes

  anamnes, sjukdomshistoria, en patients egen beskrivning av hur sjukdomen uppstod, hur den ter sig och vilka symtom den ger/har givit.
 7. memoarer

  memoarer, litterär genre som består av skildringar av det förflutna, grundade på författarens egna hågkomster av privata upplevelser eller historiska händelser.
 8. Robert Mitchum

  Mitchum, Robert, 1917–97, amerikansk skådespelare.
 9. Herman Wouk

  Wouk, Herman, 1915–2019, amerikansk författare.

 10. Thomas De Quincey

  De Quincey, Thomas, 1785–1859, brittisk författare och journalist.