1. bibliotekarie

  bibliotekarie, titel för tjänsteman vid bibliotek.
 2. lantmästare

  lantmästare, sedan 1934 examenstitel vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Alnarp.
 3. arbetsterapeut

  arbetsterapeut, person som utövar arbetsterapeutiska åtgärder, vilka omfattar både individ och miljö och avser aktiviteter i det dagliga livet.
 4. jägmästare

  jägmästare, examenstitel för studerande på jägmästarlinjen vid Sveriges lantbruksuniversitet.
 5. läsår

  läsår, studieperiod i grundskola och gymnasieskola.
 6. omvårdnadsutbildning

  omvårdnadsutbildning, utbildning i omvårdnad; bedrivs som del i yrkesbildning och som ämnesutbildning.
 7. arbetslivsorientering

  arbetslivsorientering, verksamhet inom skolan med syfte att ge eleverna kontakt med arbetslivet.
 8. prästutbildning.

  prästutbildning. I artikeln behandlas utbildning till präst inom olika trossamfund i Sverige.
 9. barnmorska

  barnmorska, legitimerad sjuksköterska med en specialistutbildning inom reproduktiv och perinatal omvårdnad om 90 högskolepoäng som ger legitimation som barnmorska.