1. masterexamen

  masterexamen, högre akademisk examen vid universitet och högskola.

 2. juristexamen

  juristexamen, slutlig examen från juristutbildningen 1977–86 samt sedan 2007 (jämför juris kandidat).
 3. adjunkt

  adjunkt, lärare i teoretiska ämnen på grundskolans högstadium och i gymnasieskolan.
 4. magister

  magister, svensk examenstitel.

 5. högskola

  högskola är en skola för högre utbildning och forskning i Sverige.
 6. socialpedagog

  socialpedagog, behandlingsassistent som arbetar företrädesvis med barn och vuxna med särskilda behov.
 7. jurist

  jurist, i strikt mening benämning på person som avlagt juris kandidatexamen eller juristexamen; även person (med sådan eller motsvarande examen) som arbetar i ett juristyrke.
 8. civilekonom

  civilekonom, titel på person som avlagt ekonomexamen.
 9. filosofie kandidat

  filosofie kandidat, fil.kand., FK, titel för person som avlagt filosofie kandidatexamen.
 10. akademisk examen

  akademisk examen, ursprungligen benämning på det slutprov på kunskaper och färdigheter som en student avlade inför en fakultet vid ett universitet och som gav särskild akademisk titel.