1. filosofie kandidat

  filosofie kandidat, fil.kand., FK, titel för person som avlagt filosofie kandidatexamen.
 2. ECTS

  ECTS, European Credit Transfer System, system för att jämföra i första hand europeiska akademiska utbildningars omfattning i tid.
 3. förskollärare

  förskollärare, person med förskollärarutbildning.
 4. civilingenjör

  civilingenjör, examenstitel efter fullgjord civilingenjörsutbildning vid de tekniska universiteten/högskolorna.
 5. tekniska högskolor

  tekniska högskolor, högre utbildnings- och forskningsanstalter med teknologisk inriktning.
 6. lärarutbildning

  lärarutbildning för lärare inom förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning bedrivs (2010) vid 25 universitet och högskolor.
 7. filosofie magister

  filosofie magister, fil.mag., FM, till 1974 titel för person som avlagt filosofisk ämbetsexamen.
 8. kemiingenjör

  kemiingenjör, ingenjör i kemiteknik. Utbildningen till civilingenjör sker vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, Lunds tekniska högskola, Tekniska högskolan i Stockholm samt i begränsad omfattning vid Högskolan i Luleå, och omfattar 180 högskolepoäng, dvs. en studietid på normalt 4½ år.
 9. medicine licentiat

  medicine licentiat, med.lic., ML, titel på person som avlagt medicine licentiatexamen enligt 1969 års studieordning för läkarutbildning.
 10. lantmästare

  lantmästare, sedan 1934 examenstitel vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Alnarp.