1. jurist

  jurist, i strikt mening benämning på person som avlagt juris kandidatexamen eller juristexamen; även person (med sådan eller motsvarande examen) som arbetar i ett juristyrke.
 2. akademisk examen

  akademisk examen, ursprungligen benämning på det slutprov på kunskaper och färdigheter som en student avlade inför en fakultet vid ett universitet och som gav särskild akademisk titel.

 3. filosofie magister

  filosofie magister, fil.mag., FM, till 1974 titel för person som avlagt filosofisk ämbetsexamen.
 4. civilekonom

  civilekonom, titel på person som avlagt ekonomexamen.
 5. lärarutbildning

  lärarutbildning för lärare inom förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning bedrivs (2010) vid 25 universitet och högskolor.
 6. filosofie kandidat

  filosofie kandidat, fil.kand., FK, titel för person som avlagt filosofie kandidatexamen.
 7. masterexamen

  masterexamen, högre akademisk examen vid universitet och högskola.

 8. socialpedagog

  socialpedagog, behandlingsassistent som arbetar företrädesvis med barn och vuxna med särskilda behov.
 9. civilingenjör

  civilingenjör, examenstitel efter fullgjord civilingenjörsutbildning vid de tekniska universiteten/högskolorna.
 10. arbetsterapeut

  arbetsterapeut, person som utövar arbetsterapeutiska åtgärder, vilka omfattar både individ och miljö och avser aktiviteter i det dagliga livet.