1. juristexamen

  juristexamen, slutlig examen från juristutbildningen 1977–86 samt sedan 2007 (jämför juris kandidat).
 2. arbetsterapeut

  arbetsterapeut, person som utövar arbetsterapeutiska åtgärder, vilka omfattar både individ och miljö och avser aktiviteter i det dagliga livet.
 3. magister

  magister, svensk examenstitel.

 4. bibliotekarie

  bibliotekarie, titel för tjänsteman vid bibliotek.
 5. tekniska högskolor

  tekniska högskolor, högre utbildnings- och forskningsanstalter med teknologisk inriktning.
 6. medicine licentiat

  medicine licentiat, med.lic., ML, titel på person som avlagt medicine licentiatexamen enligt 1969 års studieordning för läkarutbildning.
 7. biomedicinsk analytiker

  biomedicinsk analytiker, tidigare laboratorieassistent, befattningshavare vid till exempel sjukhus, vårdcentraler och forskningsinstitutioner samt inom läkemedelsindustrin.
 8. jägmästare

  jägmästare, examenstitel för studerande på jägmästarlinjen vid Sveriges lantbruksuniversitet.
 9. förskollärare

  förskollärare, person med förskollärarutbildning.
 10. omvårdnadsutbildning

  omvårdnadsutbildning, utbildning i omvårdnad; bedrivs som del i yrkesbildning och som ämnesutbildning.