1. ECTS

  ECTS, European Credit Transfer System, system för att jämföra i första hand europeiska akademiska utbildningars omfattning i tid.
 2. hortonom

  hortonom, examenstitel 1933–63 vid den högre trädgårdskursen vid Alnarp, 1963–77 vid Lantbrukshögskolan och sedan 1977 vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Alnarp.
 3. barnmorska

  barnmorska, legitimerad sjuksköterska med en specialistutbildning inom reproduktiv och perinatal omvårdnad om 90 högskolepoäng som ger legitimation som barnmorska.
 4. kemiingenjör

  kemiingenjör, ingenjör i kemiteknik. Utbildningen till civilingenjör sker vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, Lunds tekniska högskola, Tekniska högskolan i Stockholm samt i begränsad omfattning vid Högskolan i Luleå, och omfattar 180 högskolepoäng, dvs. en studietid på normalt 4½ år.
 5. lantmästare

  lantmästare, sedan 1934 examenstitel vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Alnarp.
 6. läsår

  läsår, studieperiod i grundskola och gymnasieskola.
 7. arbetslivsorientering

  arbetslivsorientering, verksamhet inom skolan med syfte att ge eleverna kontakt med arbetslivet.
 8. prästutbildning.

  prästutbildning. I artikeln behandlas utbildning till präst inom olika trossamfund i Sverige.
 9. högskola

  högskola, gemensam benämning på den verksamhet som regleras i högskolelag och högskoleförordning och som även innefattar verksamheten vid universiteten.