1. myelinskida

  myelinskida, märgskida , hölje av myelin kring en nervtråd (axon) i centrala och perifera nervsystemet.
 2. kärnspunnet garn

  kärnspunnet garn, kärnspinngarn, kärngarn med hölje av stapelfiber; kärnan är ofta ett multifilgarn.
 3. integument

  integument, del i fröämne hos växter.
 4. velum

  velum, hos svampar detsamma som hylle.
 5. vagina

  vagina, anatomisk benämning på vissa rörformiga höljen, t.ex. vagina tendinis, senskida.
 6. kapprock

  kapprock, i kapprock , inom kokkonsten: matlagningsterm som innebär att en maträtt, t.ex. salt sill, tillagats i ugn i ett hölje av exempelvis smörpapper.
 7. geod

  geod, ihålig, några centimeter till decimeter stor, närmast sfärisk kropp vars yttre består av ett tunt skikt av kalcedon.
 8. gråspett

  gråspett, Picus canus, art i fågelfamiljen hackspettar.
 9. tunica

  tunica, de yttersta cellagren i växters skottspetsmeristem.
 10. velamen

  velamen, flerskiktad epidermis (yttre skyddande cellager) på en del epifytiska orkidéers och kallaväxters luftrötter.