1. mantel

  mantel, förr huvuddel av ett aktiebrev, i motsats till kupongarket.
 2. tunica

  tunica, anatomisk term för hinna eller skikt, t.ex. tunica intima, media och adventitia, de tre skikten i blodkärlens väggar.
 3. serosa

  serosa, serös hinna, en tunn, friktionsnedsättande hinna på ytan av organ i kroppshåligheterna och på bukhåleväggen.
 4. skärm

  skärm, hölje anbragt som skydd mot magnetiska fält, se magnetisk skärmning, eller mot elektriska fält, se elektrostatisk skärmning.
 5. mantel

  mantel är inom vapentekniken ett yttre hölje på en gevärskula eller en pistolkula.
 6. sporocysta

  sporocysta, hos protozoer ett skyddande hölje runt sporer eller sporozoiter och hos digena sugmaskar ett encysterat embryostadium inuti mellanvärden.
 7. blimp

  blimp, ljuddämpande hölje av metall eller glasfiber till en filmkamera.
 8. dragé

  dragé , läkemedel som försetts med ett sockrat ytterhölje eller överdragits med ett hölje som skall smaka gott och/eller åstadkomma att dragén (tabletten) upplöses på önskat ställe i matsmältningskanalen.
 9. mantel

  mantel, inom maskintekniken yttre vägg som omsluter och avgränsar ett utrymme, t.ex. kylmantel hos en motor och ångmantel kring ett rör.
 10. Bowden-kabel

  Bowden-kabel , böjligt hölje i vilket en axiellt rörlig ståltråd eller vajer löper.