1. Cestiuspyramiden

  Cestiuspyramiden, välbevarat pyramidformat gravmonument i det antika Rom, senare inbyggt i stadens senantika stadsmur.
 2. Schwannceller

  Schwannceller, gliacelltyp som producerar myelin och bildar ett isolerande hölje, axonskida, genom att vira sig flera varv kring nervtrådar i perifera nervsystemet.
 3. velum

  velum, velum calicis, kalkkläde, duk med vilken kalken och patenen täcks.
 4. tampong

  tampong, rulle av vätskeabsorberande bomull eller textilmaterial omgivet av ett hölje av gasväv.
 5. magnetisk skärmning

  magnetisk skärmning, hölje med god magnetisk ledningsförmåga som skyddar känsliga elektroniska komponenter från störande magnetiska fält genom att leda fältet förbi dessa.
 6. velum

  velum, inom zoologi term dels för veck som sitter kring klockans mynning hos hydrozoernas medusa dels för simflik hos de flesta blötdjurs larver.
 7. optokabel

  optokabel, optisk kabel, kabel med en eller flera optiska fibrer omgivna av skyddande höljen.
 8. Höljessjön

  Höljessjön, regleringsmagasin i norra Värmland. Höljessjön, som bildades 1961 när Klarälven dämdes upp av en 80 m hög jord- och stenfyllningsdamm, är ca 16 km 2 och nivån varierar mellan 270 och 304 m ö.h.
 9. radiorör

  radiorör, elektronrör bestående av ett antal vanligen cylindriska metallelektroder i ett evakuerat hölje av glas, vilket används för att förstärka radiosignaler; se elektronrör.
 10. päll

  päll, i äldre svenskt språkbruk ett täcke, ofta bårtäcke, senare detsamma som himmel, duk över något, t.ex. bordshimmel (se dragen stuga) och brudpäll.