1. ha för sig

  ha fö´r sig verb hade haft, pres. har SUBST.: förehavande
  Svensk ordbok
 2. kopulera

  kopulera, ha samlag.
 3. Salomo Ibn Verga

  Ibn Verga, Salomo, slutet av 1400-talet och början av 1500-talet, spansk-judisk historieskrivare.
 4. alexanderhugg

  alexanderhugg, uttryck för det sätt på vilket Alexander den store ska ha löst den gordiska knuten, dvs. det drastiska sättet att med ett svärd ha huggit av knuten.
 5. hektar

  hektar, areaenhet med beteckningen ha. 1 hektar (ha) = 100 ar = 10 000 kvadratmeter (m 2), där kvadratmeter är SI-enheten för area.
 6. sur reaktion

  sur reaktion, sägs en vattenlösning ha då dess pH är mindre än 7.
 7. Luca Carlevaris

  Carlevaris, Luca, 1665–1731, italiensk vedutamålare.
 8. alkalisk reaktion

  alkalisk reaktion, basisk reaktion, sägs en vattenlösning ha då dess pH är större än 7.
 9. mygla

  mygla är att på ett otillbörligt sätt skaffa sig fördelar som man egentligen inte skulle ha.
 10. makaber

  makaber är någonting som är skrämmande och obehagligt.