1. ructus

  ructus, medicinsk term för rapning.
 2. urindoeuropeiska

  urindoeuropeiska, en icke belagd språkform från vilken de indoeuropeiska språken antas ha utvecklats.
 3. Göran Palm

  Palm, Göran, 1931–2016, författare, skribent i dagspress och tidskrifter, 1954–58 redaktör för den unglitterära Upptakt.

 4. Ted Gärdestad

  Gärdestad, Ted, 1956–97, sångare och kompositör.

 5. pyrrhusseger

  pyrrhusseger, dyrköpt seger.
 6. lod

  lod, gammalt ord för silverhalt, silvers finhet eller finhalt, varvid 1 lod innebar viktandelen 1/16.
 7. medelbar besittning

  medelbar besittning, juridisk term för den möjlighet som någon, utan att själv ha viss egendom i sin besittning, kan ha att förfoga över egendomen genom instruktioner till den som innehar den, t.ex. en nyttjanderättshavare eller lagerhållare.
 8. bola

  bola, ålderdomligt ord för att bedriva otukt, dvs. ha otillåtet samlag.
 9. Aron

  Aron, enligt Gamla Testamentet Israels första överstepräst.
 10. Parrhasios

  Parrhasios, grekisk målare från Efesos, huvudsakligen verksam i Athen ca 440–390 f.Kr.