1. habil

  habi´l adj. ~t ORDLED: hab-il
  Svensk ordbok
 2. habilitet

  habilitet, egentligen förmåga, juridisk term som innebär att någon själv med rättslig verkan kan förplikta sig.
 3. habilitation

  habilitation (till habilitera, se vidare habilitering; jämför tyska habilitieren ’förvärva docentkompetens’) innebär att man styrker (eller förbättrar) sin kompetens till en viss befattning, habiliterar sig; särskilt förvärvande av docentkompetens vid tyskt universitet.
 4. habilitering

  habilitering, utveckling av ny förmåga till skillnad från rehabilitering, som innebär att förlorad förmåga skall återvinnas.
 5. habilitet

  habilite´t subst. ~en ORDLED: hab-il-itet-en
  Svensk ordbok
 6. habilitering

  habilite´ring subst. ~en ORDLED: hab-il-it-er-ing-en
  Svensk ordbok
 7. habilitera sig

  habilite´ra sig verb habiliterade habiliterat ORDLED: hab-il-it-er-ar SUBST.: habiliterande, habilitering
  Svensk ordbok
 8. Homo habilis

  Homo habilis, homininart inom släktet äkta människor (Homo) som levde mellan 2,33 och 1,4 miljoner år sedan.

 9. barn- och ungdomsneurologi med habilitering

  barn- och ungdomsneurologi med habilitering, medicinsk specialitet inom området pediatrik, inrättad 1992, vilken omfattar diagnostik och behandling vid medfödda och förvärvade sjukdomar samt skador i nervsystemet och musklerna.
 10. Israhel van Meckenem

  Meckenem, Israhel van, född ca 1450, död 1503, tysk kopparstickare och guldsmed.