1. hackkyckling

  hack`kyckling subst. ~en ~ar ORDLED: hack--kyckl-ing-en
  Svensk ordbok
 2. småhackor

  små`hackor subst., plur. ORDLED: små--hack-or
  Svensk ordbok
 3. hackbräde

  hack`bräde subst. ~t ~n ORDLED: hack--bräd-et
  Svensk ordbok
 4. hackmat

  hack`mat subst. ~en ORDLED: hack--mat-en
  Svensk ordbok
 5. mimosasallad

  mimosasallad [-å`sa- äv. -o`sa-] subst. ~en ~er ORDLED: mim-osa--sall-ad-en
  Svensk ordbok
 6. nötchoklad

  nö`tchoklad subst. ~en ORDLED: nöt--chokl-ad-en
  Svensk ordbok
 7. sjalkrage

  sja`lkrage subst. ~n sjalkragar ORDLED: sjal--krag-en
  Svensk ordbok
 8. hackspett

  hack`spett subst. ~en ~ar ORDLED: hack--spett-en
  Svensk ordbok
 9. picot

  picot [pikå´] subst. ~en [pikå´n] ~er ORDLED: picot-en
  Svensk ordbok
 10. gräfta

  2gräf`ta verb ~de ~t ORDLED: gräft-ar SUBST.: gräftande, gräftning
  Svensk ordbok