1. hackordning

  hack`ordning subst. ~en ORDLED: hack--ordn-ing-en
  Svensk ordbok
 2. gubbröra

  gubb`röra subst. ~n ORDLED: gubb--rör-an
  Svensk ordbok
 3. persiljesmör

  persil`jesmör subst. ~et ORDLED: per-silje--smör-et
  Svensk ordbok
 4. isblåsa

  i`sblåsa subst. ~n isblåsor ORDLED: is--blås-an
  Svensk ordbok
 5. stackato

  1stackato [-a´to el. -at´o] adv. ORDLED: stack-ato
  Svensk ordbok
 6. legymer

  legymer [-gy´m-] subst., plur. ORDLED: legym-er
  Svensk ordbok
 7. medisterkorv

  medis`terkorv subst. ~en ~ar ORDLED: med-ister--korv-en
  Svensk ordbok
 8. parisersmörgås

  pari`sersmörgås subst. ~en ~ar ORDLED: paris-er--smör-gås-en
  Svensk ordbok
 9. gå av

  gå a´v verb gick gått, pres. går
  Svensk ordbok
 10. oryx

  oryx [å´-] subst. ~en ~er ORDLED: oryx-en
  Svensk ordbok