1. Hack Kampmann

  Kampmann, Hack, 1856–1920, dansk arkitekt, professor vid Kunstakademiet i Köpenhamn 1908–18.
 2. Katharina Hacker

  Hacker, Katharina, född 1967, tysk författare.
 3. identitetsmärkning

  identitetsmärkning, inom husdjursläran märkning av husdjur i syfte att ge det enskilda djuret en unik identitet, ett ”personnummer”.
 4. Prometheus

  Prometheus, i grekisk mytologi en titan som av lera skapade människorna, son till Iapetos och Klymene.
 5. rooibosbuske

  rooibosbuske, Aspalathus linearis (syn. A. contaminatus, A. cedarbergensis, Psoralea linearis, Borbonia pinifolia), art i familjen ärtväxter.
 6. röntgenstrålning

  röntgenstrålning, elektromagnetisk strålning med våglängder ca 0,001–50 nm (nanometer), uppkallad efter Wilhelm Röntgen.
 7. hackfräs

  hackfräs, jordfräs med roterande, skärande hackor som jordbearbetningsorgan.
 8. fälthack

  fälthack, hack för sönderdelning av gröda. Under arbetet förflyttas den på fältet.
 9. hötorn

  hötorn, cylinderformat torn för torkning av hackat .
 10. hackningsfrekvens

  hackningsfrekvens, den frekvens med vilken en hackare omvandlar likspänning till pulserande spänning.