1. bottnisk stenålder

  bottnisk stenålder, ett tidsskede med en grupp fynd från i huvudsak den yngre stenåldern i området runt den inre delen av Bottenviken.
 2. Antonio Ferres

  Ferres, Antonio, född 1924, spansk författare.

 3. hackbruk

  hackbruk, hackjordbruk , en form av åkerbruk som har hackan som huvudsakligt redskap.
 4. plantering

  plantering, utplacering av från frön eller sticklingar uppdragna örtartade eller vedartade plantor.
 5. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.