1. småhackor

  små`hackor subst., plur. ORDLED: små--hack-or
  Svensk ordbok
 2. hackbräde

  hack`bräde subst. ~t ~n ORDLED: hack--bräd-et
  Svensk ordbok
 3. hackmat

  hack`mat subst. ~en ORDLED: hack--mat-en
  Svensk ordbok
 4. mimosasallad

  mimosasallad [-å`sa- äv. -o`sa-] subst. ~en ~er ORDLED: mim-osa--sall-ad-en
  Svensk ordbok
 5. nötchoklad

  nö`tchoklad subst. ~en ORDLED: nöt--chokl-ad-en
  Svensk ordbok
 6. sjalkrage

  sja`lkrage subst. ~n sjalkragar ORDLED: sjal--krag-en
  Svensk ordbok
 7. hackspett

  hack`spett subst. ~en ~ar ORDLED: hack--spett-en
  Svensk ordbok
 8. hackordning

  hack`ordning subst. ~en ORDLED: hack--ordn-ing-en
  Svensk ordbok
 9. gubbröra

  gubb`röra subst. ~n ORDLED: gubb--rör-an
  Svensk ordbok
 10. persiljesmör

  persil`jesmör subst. ~et ORDLED: per-silje--smör-et
  Svensk ordbok