1. häl

  häl subst. ~en ~ar ORDLED: häl-en
  Svensk ordbok
 2. spett

  spett subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: spett-et
  Svensk ordbok
 3. gnägga

  gnägg`a verb ~de ~t ORDLED: gnägg-ar SUBST.: gnäggande, gnäggning; gnägg
  Svensk ordbok
 4. picka

  pick`a verb ~de ~t ORDLED: pick-ar SUBST.: pickande
  Svensk ordbok
 5. talgoxe

  talgoxe [tal`j-] subst. ~n talgoxar ORDLED: talg--ox-en
  Svensk ordbok
 6. kål

  kål subst. ~en ORDLED: kål-en
  Svensk ordbok
 7. spade

  spa`de subst. ~n spadar ORDLED: spad-en
  Svensk ordbok
 8. rova

  ro`va subst. ~n rovor ORDLED: rov-an
  Svensk ordbok
 9. korp

  korp [kår´p] subst. ~en ~ar ORDLED: korp-en
  Svensk ordbok
 10. lök

  lök subst. ~en ~ar ORDLED: lök-en
  Svensk ordbok