1. hackspett

  hack`spett subst. ~en ~ar ORDLED: hack--spett-en
  Svensk ordbok
 2. hackordning

  hack`ordning subst. ~en ORDLED: hack--ordn-ing-en
  Svensk ordbok
 3. gubbröra

  gubb`röra subst. ~n ORDLED: gubb--rör-an
  Svensk ordbok
 4. persiljesmör

  persil`jesmör subst. ~et ORDLED: per-silje--smör-et
  Svensk ordbok
 5. isblåsa

  i`sblåsa subst. ~n isblåsor ORDLED: is--blås-an
  Svensk ordbok
 6. picot

  picot [pikå´] subst. ~en [pikå´n] ~er ORDLED: picot-en
  Svensk ordbok
 7. stackato

  1stackato [-a´to el. -at´o] adv. ORDLED: stack-ato
  Svensk ordbok
 8. legymer

  legymer [-gy´m-] subst., plur. ORDLED: legym-er
  Svensk ordbok
 9. medisterkorv

  medis`terkorv subst. ~en ~ar ORDLED: med-ister--korv-en
  Svensk ordbok
 10. parisersmörgås

  pari`sersmörgås subst. ~en ~ar ORDLED: paris-er--smör-gås-en
  Svensk ordbok