1. spade

  spa`de subst. ~n spadar ORDLED: spad-en
  Svensk ordbok
 2. rova

  ro`va subst. ~n rovor ORDLED: rov-an
  Svensk ordbok
 3. korp

  korp [kår´p] subst. ~en ~ar ORDLED: korp-en
  Svensk ordbok
 4. lök

  lök subst. ~en ~ar ORDLED: lök-en
  Svensk ordbok
 5. sallad

  sallad [sal´- el. sal`-] subst. ~en ~er ORDLED: sall-ad-en
  Svensk ordbok
 6. tand

  tand subst. ~en tänder [tän´d-] ORDLED: tand-en
  Svensk ordbok