1. baryon

  baryon, partikel som dels har halvtaligt spinn (det vill säga är en fermion), dels deltar i stark växelverkan (det vill säga är en hadron).
 2. Eightfold Way

  Eightfold Way, en symmetri med tillhörande familjestruktur bland de starkt växelverkande partiklarna hadronerna.
 3. DELPHI

  DELPHI, Detector with Lepton Photon and Hadron Identification, avancerat mätinstrument för studier i partikelfysik vid CERN nära Genève.
 4. CERN

  CERN, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, European Laboratory for Particle Physics, internationell forskningsorganisation för partikelfysik på gränsen mellan Frankrike och Schweiz nära Genève.
 5. kosmologi

  kosmologi, läran om universums storskaliga byggnad, uppkomst och utveckling.
 6. DESY

  DESY, Deutsches Elektronen-Synchrotron, laboratorium i Hamburg och Zeuthen (Brandenburg) för grundforskning inom elementarpartikelfysik och synkrotronljusfysik, en del av Helmholtz-Gemeinschaft.
 7. atomkärna

  atomkärna, den centrala delen av atomen, dit den helt dominerande delen av massan är koncentrerad.

 8. elementarpartikelfysik

  elementarpartikelfysik, läran om materiens minsta beståndsdelar, dessas struktur och inbördes växelverkan.
 9. LHC

  LHC, Large Hadron Collider, acceleratorprojekt vid CERN nära Genève, i bruk 2008.
 10. Richard P Feynman

  Feynman, Richard Phillips, född 11 maj 1918, död 15 februari 1988, amerikansk fysiker.