1. universum

    universum, kosmos, världsalltet, hela rummet och tiden, inklusive all energi och materia, som utgör den av människan upplevda verkligheten.

  2. kvark

    kvark, materiens minsta påvisade byggsten som enligt standardmodellen för elementarpartiklarna och tillsammans med leptonerna bygger upp all känd, vanlig materia.

  3. kvantkromodynamik

    kvantkromodynamik, QCD (av quantum chromo dynamics), teorin för den starka kraftens växelverkan med materia.