1. CERN

    CERN, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, European Laboratory for Particle Physics, internationell forskningsorganisation för partikelfysik på gränsen mellan Frankrike och Schweiz nära Genève.
  2. kosmologi

    kosmologi, läran om universums storskaliga byggnad, uppkomst och utveckling.
  3. DESY

    DESY, Deutsches Elektronen-Synchrotron, laboratorium i Hamburg och Zeuthen (Brandenburg) för grundforskning inom elementarpartikelfysik och synkrotronljusfysik, en del av Helmholtz-Gemeinschaft.