1. hafnium

  hafnium, metalliskt grundämne, homolog till titan och zirkonium i periodiska systemets grupp 4 (IV A), kemiskt tecken Hf.
 2. hafnium

  haf´nium subst. hafniet el. ~ el. ~et ORDLED: hafni-um-et
  Svensk ordbok
 3. Hf

  Hf, kemiskt tecken för grundämnet hafnium.
 4. titan

  titan, grundämne, lättmetall, homolog till zirkonium och hafnium i periodiska systemets grupp 4 (titangruppen), kemiskt tecken Ti.
 5. zirkonium

  zirkonium, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 4, titangruppen, kemiskt tecken Zr.
 6. zirkon

  zirkon, svagt brunaktigt mineral med sammansättningen ZrSiO 4 och med viss halt av hafnium, torium och uran.
 7. George de Hevesy

  de Hevesy, George, 1885–1966, ungersk-svensk fysiker och kemist.
 8. rutherfordium

  rutherfordium, instabilt (radioaktivt) grundämne med atomnummer 104, kemiskt tecken Rf.
 9. jordartsmetall

  jordartsmetall, historiskt betingad benämning på vissa metaller.
 10. övergångsmetaller

  övergångsmetaller, övergångselement, enligt IUPAC:s (International Union of Pure and Applied Chemistry) definition de grundämnen i periodiska systemets grupp 3–11 som i fri form eller som katjoner har endast delvis fyllda d-orbitaler.