1. hagelbössa

  hagelbössa, detsamma som hagelgevär.
 2. hagelbössa

  ha`gelbössa subst. ~n hagelbössor ORDLED: hagel--böss-an
  Svensk ordbok
 3. hagelgevär

  hagelgevär, hagelbössa, jaktvapen som laddas med hagelpatroner och som är avsett för jakt efter bl.a. rådjur.
 4. gevär

  gevär, eldhandvapen som hanteras med båda händerna; förr en allmän beteckning för vapen (jämför kommandoordet ”gevär ut”, då sablar dras).
 5. enkelpipig

  enk`elpipig adj. ~t ORDLED: enkel--pip-ig
  Svensk ordbok
 6. brytvapen

  bry`tvapen subst. brytvapnet, plur. ~, best. plur. brytvapnen ORDLED: bryt--vapn-et
  Svensk ordbok