1. halveringstid

  halveringstid, beteckning t 1/2, hastighetsmått som används vid förlopp där hastigheten avtar i proportion till den kvarvarande mängden.
 2. halal

  halal, ḥalāl, det som är tillåtet enligt islamisk rätt.
 3. halogener

  halogener, sammanfattande namn på de fem grundämnena i periodiska systemets grupp 17 (VII B): fluor, klor, brom, jod och astat.

 4. halvledare

  halvledare, material vars elektriska ledningsförmåga ligger mellan ledares och isolatorers.
 5. halvledardiod

  halvledardiod, halvledarkomponent, se diod.
 6. Halland

  Halland, landskap i södra Sverige.

 7. halo

  halo, inom astronomin ett vidsträckt och i huvudsak osynligt yttre massahölje som troligen finns kring de flesta galaxer.
 8. halvmetaller

  halvmetaller, grundämnen som beträffande fysikaliska och kemiska egenskaper samt placeringen i det periodiska systemet är gränsfall mellan metaller och icke-metaller.
 9. halofenomen

  halofenomen, optiskt fenomen i atmosfären vilket kan observeras som färgade eller vita ringar, bågar, ytor och ljusfläckar på himlen i vissa vädersituationer.
 10. haloeffekt

  haloeffekt, psykologisk term för ett vanligt bedömningsfel som uppkommer då man efter att ha bedömt en egenskap hos eller prestation av en person positivt (eller negativt), låter detta påverka hur man bedömer personen i andra avseenden.