1. duva

  1du`va subst. ~n duvor ORDLED: duv-an
  Svensk ordbok
 2. resning

  re`sning subst. ~en ~ar ORDLED: res-ning-en
  Svensk ordbok
 3. naken

  na`ken adj. naket nakna ORDLED: nakn-are
  Svensk ordbok
 4. grepp

  grepp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: grepp-et
  Svensk ordbok
 5. part

  pa´rt subst. ~en ~er ORDLED: part-en
  Svensk ordbok
 6. tvätta

  tvätt`a verb ~de ~t ORDLED: tvätt-ar SUBST.: tvättande, tvättning; tvätt
  Svensk ordbok
 7. full

  full adj. ~t
  Svensk ordbok
 8. tjock

  tjock [çåk´] adj. ~t
  Svensk ordbok
 9. ge

  ge äv. gi`va verb gav, gett el. givit, given givna, pres. ger äv. giver ORDLED: giv-it SUBST.: givande (till 1, 4 och 5)
  Svensk ordbok
 10. lång

  lång adj. ~t, komp. längre [läŋ´-], superl. längst ORDLED: läng-re
  Svensk ordbok