1. hallon

  hallon, Rubus idaeus, art i familjen rosväxter.
 2. Halloween

  Halloween, namnet på allhelgonaafton, 31 oktober, i anglosaxiska länder.

 3. Hall of Fame

  Hall of Fame, museum uppbyggt kring berömda personer, vilka varit betydelsefulla för t.ex. en sportgrens eller musikstils utveckling.
 4. hallordning

  hallordning, äldre förordning för den hantverks- och fabriksdrift som inte reglerades av skråordningarna.
 5. hallonblomvivel

  hallonblomvivel, annat namn på skalbaggsarten jordgubbsblomvivel.
 6. hallonmask

  hallonmask, benämning på larven av skalbaggsarten hallonänger.
 7. hallonänger

  hallonänger, Byturus tomentosus , art i skalbaggsfamiljen blomängrar.
 8. Hallonflickan

  Hallonflickan, benämning på troligt offerfynd från mellanneolitisk tid (2 800–2 300 f.Kr.) i Rogestorps mosse, Luttra socken, Västergötland.
 9. hallonskottsjuka

  hallonskottsjuka, allmänt förekommande sjukdom på hallon orsakad av sporsäckssvamparten Didymella applanata.
 10. hallonspinnare

  hallonspinnare, Thyatira och Habrosyne, släkten i fjärilsfamiljen sikelvingar (eller ibland i en egen familj, Thyatiridae), i Sverige med vardera en art, fläckig hallonspinnare ( T. batis) respektive bandad hallonspinnare ( H. pyritoides).