1. hallon

  hallon, Rubus idaeus, art i familjen rosväxter.
 2. Hallonflickan

  Hallonflickan, benämning på troligt offerfynd från mellanneolitisk tid (2 800–2 300 f.Kr.) i Rogestorps mosse, Luttra socken, Västergötland.
 3. hallon

  hall`on subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hall-on-et
  Svensk ordbok
 4. övergödning

  övergödning, i allmänt språkbruk detsamma som alltför långt gången eutrofiering.
 5. humlor

  humlor är insekter som är släkt med bin och getingar.
 6. hallonmosaik

  hallonmosaik, samlingsnamn för flera olika virussjukdomar som kan förekomma på hallon, ofta symtomlöst men även med fläckmosaik.
 7. hallonänger

  hallonänger, Byturus tomentosus , art i skalbaggsfamiljen blomängrar.
 8. hallonskottsjuka

  hallonskottsjuka, allmänt förekommande sjukdom på hallon orsakad av sporsäckssvamparten Didymella applanata.
 9. hallonspinnare

  hallonspinnare, Thyatira och Habrosyne, släkten i fjärilsfamiljen sikelvingar (eller ibland i en egen familj, Thyatiridae), i Sverige med vardera en art, fläckig hallonspinnare ( T. batis) respektive bandad hallonspinnare ( H. pyritoides).
 10. hallonblomvivel

  hallonblomvivel, annat namn på skalbaggsarten jordgubbsblomvivel.