1. hallon

  hallon, Rubus idaeus, art i familjen rosväxter.
 2. hallonmosaik

  hallonmosaik, samlingsnamn för flera olika virussjukdomar som kan förekomma på hallon, ofta symtomlöst men även med fläckmosaik.
 3. hallonänger

  hallonänger, Byturus tomentosus , art i skalbaggsfamiljen blomängrar.
 4. hallonskottsjuka

  hallonskottsjuka, allmänt förekommande sjukdom på hallon orsakad av sporsäckssvamparten Didymella applanata.
 5. hallonspinnare

  hallonspinnare, Thyatira och Habrosyne, släkten i fjärilsfamiljen sikelvingar (eller ibland i en egen familj, Thyatiridae), i Sverige med vardera en art, fläckig hallonspinnare ( T. batis) respektive bandad hallonspinnare ( H. pyritoides).
 6. hallonblomvivel

  hallonblomvivel, annat namn på skalbaggsarten jordgubbsblomvivel.
 7. hallonmask

  hallonmask, benämning på larven av skalbaggsarten hallonänger.
 8. Hallonflickan

  Hallonflickan, benämning på troligt offerfynd från mellanneolitisk tid (2 800–2 300 f.Kr.) i Rogestorps mosse, Luttra socken, Västergötland.
 9. övergödning

  övergödning, i allmänt språkbruk detsamma som alltför långt gången eutrofiering.
 10. bär

  bär, i botanisk mening en avfallande, mångfröig frukt, som inte öppnar sig, och som har en köttig eller saftig fruktvägg.