1. opera

  opera, drama där texten helt eller delvis sjungs till instrumentalt ackompanjemang.
 2. Anna Maria Lenngren

  Anna Maria Lenngren var en författare som levde i slutet av 1700-talet.
 3. integritet

  integritet, inom folkrätten rätt för en nation att inte få sina gränser kränkta av till exempel främmande flygplan eller u-båtar (nationell integritet).

 4. murgrönor

  murgrönor, Hedera, släkte araliaväxter med fem arter i Europa, Afrika och Asien.
 5. fängelse

  fängelse är ett straff som innebär att man mister sin frihet.
 6. grafik

  grafik, gemensam benämning på olika metoder av mångfaldigande genom tryckning och där formen eller underlaget framställs genom konstnärligt skapande.
 7. scoutrörelsen

  scoutrörelsen, scouting, ungdomsrörelse grundad 1907 av Robert Baden-Powell.
 8. Calvin Coolidge

  Coolidge, Calvin, 1872–1933, amerikansk politiker (republikan), president 1923–29.

 9. Hesiodos

  Hesiodos, grekisk skald som verkade omkring 700 f.Kr., i antiken ansedd som lärodiktens ”uppfinnare”.
 10. Spencer Tracy

  Tracy, Spencer, 1900–67, amerikansk skådespelare.