1. hedersledamot

  he`dersledamot subst. ~en hedersledamöter ORDLED: heders--leda-mot-en
  Svensk ordbok
 2. bottenhederlig

  bottenhederlig [båt`-] adj. ~t ORDLED: botten--heder-lig
  Svensk ordbok
 3. omväxling

  omväxling [åm`-] subst. ~en ORDLED: om--växl-ing-en
  Svensk ordbok
 4. hedersomnämnande

  he`dersomnämnande subst. ~t ~n ORDLED: heders--om-nämn-and-et
  Svensk ordbok
 5. fläckfri

  fläck`fri adj. ~tt ORDLED: fläck--fri
  Svensk ordbok
 6. hedersgäst

  he`dersgäst subst. ~en ~er ORDLED: heders--gäst-en
  Svensk ordbok
 7. hedersskuld

  he`dersskuld subst. ~en ~er ORDLED: heders--skuld-en
  Svensk ordbok
 8. hederspascha

  he`derspascha subst. ~n hederspaschor ORDLED: heders--pasch-an
  Svensk ordbok
 9. hederslegion

  he`derslegion subst. ~en ORDLED: heders--leg-ion-en
  Svensk ordbok
 10. hedersmedlem

  he`dersmedlem subst. ~men ~mar ORDLED: heders--med-lemm-en
  Svensk ordbok