1. hem och skola-förening

  hem och skola-förening, förening som verkar för samarbete mellan hemmet och skolan och som är ansluten till Riksförbundet Hem och Skola.
 2. Com Hem AB

  Com Hem AB, com hem ab, Stockholm, företag som erbjuder tjänster inom TV, bredband och telefoni.

 3. Husmodersförbundet Hem och Samhälle

  Husmodersförbundet Hem och Samhälle, 1969–99 benämning på Riksförbundet Hem och Samhälle.
 4. paragraf 12-hem

  paragraf 12-hem, särskilt ungdomshem , institution avsedd för ungdomar som omhändertagits med tvång enligt LVU eller av domstol dömts till sluten ungdomsvård.
 5. Riksförbundet Hem och Skola

  Riksförbundet Hem och Skola, förbund av lokala hem och skola-föreningar, som verkar för ett väl fungerande samarbete mellan hemmet, skolan och samhället i övrigt.
 6. Riksförbundet Hem och Samhälle

  Riksförbundet Hem och Samhälle, partipolitiskt och religiöst obunden centralorganisation för Sveriges 180 husmodersföreningar.
 7. ogifta sambors gemensamma hem

  ogifta sambors gemensamma hem, juridiskt begrepp enligt sambolagen.
 8. hem för vård eller boende

  hem för vård eller boende, HVB, beteckning för institutioner som har uppdrag från socialtjänsten, huvudsakligen för barn och ungdomar med sociala problem eller för personer som har missbruks- eller beroendeproblematik.

 9. Barn i hem, skola, samhälle

  Barn i hem, skola, samhälle, Tidskriften Barn, tidskrift utgiven 1947–98 av Riksförbundet Hem och Skola.
 10. gå hem

  gå hem´ verb gick gått, pres. går SUBST.: hemgång
  Svensk ordbok