1. ta hem

  ta hem´ verb tog tagit, pres. tar ORDLED: tag-it SUBST.: hemtagande, hemtagning
  Svensk ordbok
 2. hem och skola-förening

  hem och sko`la-förening subst. ~en ~ar ORDLED: hem och skola--för-en-ing
  Svensk ordbok
 3. hemat-

  hemat-, sammansättningsform, se hem-.
 4. hemlig rumsavlyssning

  hemlig rumsavlyssning, detsamma som buggning.
 5. hemato-

  hemato-, sammansättningsform, se hem-.
 6. hemo-

  hemo-, sammansättningsform, se hem-.
 7. hemliga tvångsmedel

  hemliga tvångsmedel, samlingsnamn på spaningsmetoder som sker utan den övervakades vetskap.

 8. hemligt utskott

  hemligt utskott, sedvanlig benämning på de ”särskilda deputerade” som kungen enligt 1809 års regeringsform kunde begära av riksdagen att med honom överlägga om ärenden som borde hållas hemliga.
 9. hemligt sällskap

  hemligt sällskap, sammanslutning som kännetecknas av den hemlighetsfullhet som omger dess aktiviteter, ibland även dess medlemskap.
 10. hemligt språk

  hemligt språk, språk som används för att för utomstående dölja vad man talar om.