1. ge sig

  ge´ sig verb gav, gett el. givit, pres. ger ORDLED: giv-it
  Svensk ordbok
 2. skola

  1sko`la subst. ~n skolor ORDLED: skol-an
  Svensk ordbok
 3. skola

  3sko`la i vissa uttr. äv. ska verb skulle skolat, pres. skall el. ska ORDLED: skol-at
  Svensk ordbok
 4. röja

  röj`a verb röjde röjt, pres. röjer ORDLED: röj-er SUBST.: röjande, röjning (till 2 och 3)
  Svensk ordbok
 5. bord

  bo´rd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bord-et
  Svensk ordbok
 6. själv

  1själv adj. ~t
  Svensk ordbok
 7. gång

  1gång subst. ~en ~ar ORDLED: gång-en
  Svensk ordbok
 8. tand

  tand subst. ~en tänder [tän´d-] ORDLED: tand-en
  Svensk ordbok
 9. skrift

  skrift subst. ~en ~er ORDLED: skrift-en
  Svensk ordbok
 10. vapen

  va´pen subst. vapnet, plur. ~, best. plur. vapnen ORDLED: vapn-et
  Svensk ordbok