1. hemliga språk

  hemliga språk är konstgjorda språk som talas när man vill att utomstående inte ska förstå.
 2. hemkunskap

  hemkunskap, obligatoriskt ämne i grundskolan, se hem- och konsumentkunskap.
 3. hemarbete

  hemarbete, juridisk term för arbete som utförs i arbetstagarens hem.
 4. hematin

  hematin, benämning på fritt, oxiderat hem i alkalisk lösning.
 5. hemopexin

  hemopexin, ett kolhydratrikt protein som finns i blodet hos människa i en koncentration strax under 1 g per liter blod.
 6. hembiträde

  hembiträde, sedan första världskriget vanlig benämning på kvinna som är anställd i ett hem för att arbeta med matlagning, städning och uppassning.
 7. hematogen

  hematogen, något som har sitt ursprung i blodet, alternativt sprids med blodet.
 8. hemodialys

  hemodialys, bloddialys, dialysbehandling vid svår nedsättning av njurfunktionen med hjälp av s.k. konstgjord njure.
 9. hemoprotein

  hemoprotein, protein som innehåller en eller flera hemgrupper, t.ex. hemoglobin, cytokromer, myoglobin, leghemoglobin och katalas.
 10. hemorragi

  hemorragi, haemorrhagia, medicinsk term för blödning; vanligen avses blödning i hjärnan, haemorrhagia cerebri.