1. hemerytrin

  hemerytrin, järnhaltigt, syretransporterande protein som finns i hemolymfan hos vissa ryggradslösa djur.
 2. hemocyanin

  hemocyanin, kopparinnehållande, syretransporterande protein som finns i hemolymfan hos vissa ryggradslösa djur.
 3. hemodynamik

  hemodynamik, sammanfattande benämning på de kontinuerliga variationer av blodtryck och blodflöde som sammanhänger med hjärtats pumparbete och därav beroende cirkulation av blod genom kroppen.
 4. hemin

  hemin, oxiderad form av hem, den järninnehållande molekyl som finns i hemoglobin.
 5. hemostatikum

  hemostatikum, substans med blodstillande effekt.
 6. hematometra

  hematometra, hemometra, ansamling av blod i livmodern till följd av passagehinder i livmoderhalsens kanal.
 7. hematemes

  hematemes, blodkräkning.
 8. hemjärn

  hemjärn , benämning på sådant järn som är bundet till hem, dvs. till den aktiva gruppen i hemoglobin (blod) och myoglobin (muskelvävnad) etc.
 9. hematosalpinx

  hematosalpinx, hemosalpinx, ansamling av blod i en äggledare, som kan bli kraftigt utspänd.
 10. hemoptys

  hemoptys, upphostning av blod.