1. hem

  1hem´ subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men ORDLED: hemm-et
  Svensk ordbok
 2. hem

  2hem´ adv.
  Svensk ordbok
 3. gå hem

  gå hem´ verb gick gått, pres. går SUBST.: hemgång
  Svensk ordbok
 4. ta hem

  ta hem´ verb tog tagit, pres. tar ORDLED: tag-it SUBST.: hemtagande, hemtagning
  Svensk ordbok
 5. hem och skola-förening

  hem och sko`la-förening subst. ~en ~ar ORDLED: hem och skola--för-en-ing
  Svensk ordbok
 6. hemligen

  hem`ligen adv. ORDLED: hem-lig-en
  Svensk ordbok
 7. hemlighet

  hem`lighet subst. ~en ~er ORDLED: hem-lig-het-en
  Svensk ordbok
 8. hemlig

  hem`lig adj. ~t ORDLED: hem-lig
  Svensk ordbok
 9. hemåt

  hem´åt adv. ORDLED: hem--åt
  Svensk ordbok
 10. hemsjuka

  hem`sjuka subst. ~n ORDLED: hem--sjuk-an
  Svensk ordbok