1. hemlis

  hem´lis subst. ~en ~ar ORDLED: heml-is-en
  Svensk ordbok
 2. hemlös

  hem`lös adj. ~t ORDLED: hem--lös
  Svensk ordbok
 3. hembageri

  hembageri [hem`- el. -i´] subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: hem--bag-eri-et
  Svensk ordbok
 4. hemland

  hem`land subst. ~et hemländer ORDLED: hem--land-et
  Svensk ordbok
 5. hemarbetande

  hem`arbetande adj., ingen böjning ORDLED: hem--arbet-ande
  Svensk ordbok
 6. hemtam

  hem`tam adj. ~t ORDLED: hem--tam
  Svensk ordbok
 7. hemläxa

  hem`läxa subst. ~n hemläxor ORDLED: hem--läx-an
  Svensk ordbok
 8. hemförsäkring

  hem`försäkring subst. ~en ~ar ORDLED: hem--för-säkr-ing-en
  Svensk ordbok
 9. hemkomst

  hem`komst subst. ~en ORDLED: hem--komst-en
  Svensk ordbok
 10. hemlighetsmakeri

  hemlighetsmakeri [hem`- äv. -i´] subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: hem-lig-hets--mak-eri-et
  Svensk ordbok