1. hemskillnad

  hem`skillnad subst. ~en ORDLED: hem--skill-nad-en
  Svensk ordbok
 2. hembränning

  hem`bränning subst. ~en ORDLED: hem--bränn-ing-en
  Svensk ordbok
 3. hemifrån

  hem`ifrån adv. ORDLED: hem--i-från
  Svensk ordbok
 4. heminredning

  hem`inredning subst. ~en ~ar ORDLED: hem--in-red-ning-en
  Svensk ordbok
 5. hemfridsbrott

  hem`fridsbrott subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hem-frids--brott-et
  Svensk ordbok
 6. hembesök

  hem`besök subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hem--be-sök-et
  Svensk ordbok
 7. hemsökelse

  hem`sökelse subst. ~n ~r ORDLED: hem--sök-els-en
  Svensk ordbok
 8. hemkonsulent

  hem`konsulent subst. ~en ~er ORDLED: hem--kon-sul-ent-en
  Svensk ordbok
 9. hemsida

  hem`sida subst. ~n hemsidor ORDLED: hem--sid-an
  Svensk ordbok
 10. hemvårdare

  hem`vårdare subst. ~n äv. hemvårdarn, plur. ~, best. plur. hemvårdarna ORDLED: hem--vård-ar-en
  Svensk ordbok